Perbankan Syari’ah

Struktur Kurikulum Perbankan Syari’ah

A. Muatan Nasional

B. Muatan Kewilayahan

C. Muatan Peminatan Kejuruan
C1. Dasar Bidang Keahlian

C2. Dasar Program Keahlian

C3. Kompetensi Keahlian